Tổng Thư ký Quốc hội nói về xử lý vi phạm Đại biểu có 2 quốc tịch

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh T.Vương
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh T.Vương
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh T.Vương
Lên top