Tổng Thư ký Quốc hội: Không giảm được giờ làm thì đừng tăng

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh Gia Hân
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh Gia Hân
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh Gia Hân
Lên top