Tổng Thư ký Quốc hội: Đạo đức gia đình, xã hội xuống cấp ở mức nghiêm trọng

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh quochoi.vn
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh quochoi.vn
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh quochoi.vn
Lên top