Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Pháp dạo phố cổ Hà Nội