Tổng thống Obama đã vào đến Sài Gòn, người dân nồng nhiệt “welcome“

Tổng thống Mỹ tươi tắn bước xuống cầu thang máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tổng thống Mỹ tươi tắn bước xuống cầu thang máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tổng thống Mỹ tươi tắn bước xuống cầu thang máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Lên top