Tổng thống Moon Jae-in đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân. Ảnh: BNG
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân. Ảnh: BNG
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân. Ảnh: BNG
Lên top