Tổng thống Donald Trump hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thống Donald Trump. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thống Donald Trump. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thống Donald Trump. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top