Tổng thống Donald Trump gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Krittenbrink chuyển thư của Tổng thống Donald Trump gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Krittenbrink chuyển thư của Tổng thống Donald Trump gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Krittenbrink chuyển thư của Tổng thống Donald Trump gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.
Lên top