Tổng thống Chile thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria. Ảnh: Wiki
Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria. Ảnh: Wiki
Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria. Ảnh: Wiki
Lên top