Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm cấp nhà nước Việt Nam

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân. Ảnh: Hoàng Vinh.
Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân. Ảnh: Hoàng Vinh.
Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân. Ảnh: Hoàng Vinh.
Lên top