Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm. (ảnh: Hoàng Vinh)
Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm. (ảnh: Hoàng Vinh)
Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm. (ảnh: Hoàng Vinh)
Lên top