Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị sửa Luật Thanh tra để không chồng chéo với kiểm toán

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều 31.10. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều 31.10. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều 31.10. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top