Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng cục Lâm nghiệp lên tiếng, chỉ rõ trách nhiệm vụ rừng pơ mu “chảy máu”