Tổng biên chế năm 2019 giảm 2% so với năm 2018

Thứ trưởng Bộ Nội Vụ chủ trì cuộc họp báo chiều 20.8. Ảnh: THÙY LINH
Thứ trưởng Bộ Nội Vụ chủ trì cuộc họp báo chiều 20.8. Ảnh: THÙY LINH
Thứ trưởng Bộ Nội Vụ chủ trì cuộc họp báo chiều 20.8. Ảnh: THÙY LINH
Lên top