Tổng Bí thư: Tôi mong muốn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ hết lòng vì nước, vì dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Tùng Giang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Tùng Giang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Tùng Giang
Lên top