Tổng Bí thư tiếp đoàn Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Phommathat. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Phommathat. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)