Tổng Bí thư tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. Ảnh: TTXVN.
Lên top