Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 5 điều lưu ý với Ngân hàng Nhà nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngân hàng Việt Nam. Ảnh Trí Dũng - TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngân hàng Việt Nam. Ảnh Trí Dũng - TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngân hàng Việt Nam. Ảnh Trí Dũng - TTXVN
Lên top