Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc trực tuyến với hơn 2400 cử tri Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trí Dũng
Lên top