Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ