Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Ba Lan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: TTXVN
Lên top