Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa. Ảnh: TTXVN
Lên top