Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thurmer Gyula. Ảnh: VOV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thurmer Gyula. Ảnh: VOV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thurmer Gyula. Ảnh: VOV.
Lên top