Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: News.cn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: News.cn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: News.cn
Lên top