Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự lễ trao giải báo chí “Búa liềm vàng”