Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp xúc cử tri Hà Nội vào ngày 12.10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội