Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh TTXVN
Lên top