Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ phát triển Hưng Yên

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ quan trọng và đề nghị Đảng bộ tỉnh Hưng Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Sáng 19.12, tại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hưng Yên là tỉnh có diện tích tự nhiên và quy mô dân số không lớn nhưng là một tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; tỉnh có đất đai, thổ nhưỡng phì nhiêu được ví là "bờ xôi, ruộng mật", được kiến tạo và bồi đắp bởi phù sa Sông Hồng.

Bên cạnh đó, Hưng Yên có truyền thống văn hoá phong phú, giàu bản sắc của vùng đất văn hiến và truyền thống lịch sử anh hùng, cách mạng vẻ vang.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tổng Bí thư lưu ý và đề nghị Đảng bộ tỉnh Hưng Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc thời cơ, thuận lợi cần phải nắm bắt, phát huy; những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua.

Tổng Bí thư yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo trước những thành tích, kết quả đã đạt được và cũng không hoang mang, bi quan, quá lo lắng trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra hoặc nảy sinh. Để từ đó, cụ thể hoá mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nữa.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, đưa Hưng Yên tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Hai là, phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại và mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cân đối, hài hoà giữa các địa phương, giữa khu vực đô thị và nông thôn; phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại.

Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hải Nguyễn

Ba là, Hưng Yên cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị lịch sử văn hoá đặc sắc của quê hương khởi nguồn, cái nôi của phong trào xây dựng gia đình văn hoá Việt Nam theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hoá toàn quốc mới đây. Phát triển văn hoá thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển".

Khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử văn hoá, con người Hưng Yên, từ đó khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương Hưng Yên ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với sự phát triển kinh tế cũng cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đặc biệt là đối với những người có công, người lao động mất việc làm, không có thu nhập vì dịch bệnh.

Quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ và khám, chữa bệnh cho nhân dân từ cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới.

Bốn là, tăng cường bảo đảm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Chú trọng công tác năm, dự báo, đánh giá tình hình, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở. Phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành các điểm nóng.

Năm là, cần phát huy thật tốt truyền thống 80 năm vẻ vang, anh hùng của Đảng bộ để xây dựng Đảng bộ Hưng Yên và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước; với yêu cầu bảo đảm không ngừng tăng cường, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân.

Xây dựng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị; các nguyên tắc tổ chức đảng và kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững.

Tổng Bí thư tin tưởng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ đoàn kết chặt chẽ, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Từ đó xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển, tiến bộ và đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa; quê hương ta ngày càng Hưng và ngày càng Yên hơn hơn nữa. Chúc Hưng Yên tiến thật xa, Hưng Yên như thế mới là Hưng Yên” – Tổng Bí thư nói.

Hải Nguyễn - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Đảng Ấn Độ đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khánh Minh |

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ D. Raja đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị lần thứ 3 Quân ủy Trung ương

THEO TTXVN |

Sáng 16.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022.

5 bài học, 6 gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hoạt động đối ngoại

Thanh Hà |

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 14.12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra 5 bài học và 6 gợi mở về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

PODCAST: Giờ thứ 9 - Người hàng xóm kỳ lạ (phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Vợ chồng tôi cũng không biết vì sao người hàng xóm thường ngồi ở bậc thềm nhà tôi. Bà bảo, bà thích ngồi ở đó rồi không nói thêm gì nữa… Người hàng xóm bí ẩn này là ai? Câu trả lời có trong phần 2 của podcast Giờ thứ 9 ngày hôm nay.

Số ca COVID-19 tăng hơn 200 ca, riêng Hà Nội ghi nhận hơn 400 ca mắc mới

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 16.5 đến 16h ngày 17.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.785 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (tăng 237 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố.

Đua nhau mua vải đầu mùa bất chấp giá cao: 120.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Phan Liên - Thanh Tùng |

Vải thiều đầu mùa đang là một trong những loại hoa quả đắt nhất tại các chợ trên địa bàn Hà Nội. Giá thành tuy cao nhưng nhiều người vẫn tìm mua để thưởng thức.

Đất vàng Đà Nẵng có nguy cơ nối bước hoang phế cùng “chảo lửa” Chi Lăng

THÙY TRANG - THANH CHUNG |

Đà Nẵng  - Gần 100 nhà ở xung quanh sân vận động Chi Lăng, quận Hải Châu đang bị tháo dỡ gây mất cảnh quan đô thị khiến nhiều người xót xa. Đáng nói, sau 12 năm "chảo lửa" Chi Lăng bị bỏ hoang do những sai phạm của Tập đoàn Thiên Thanh thì nay khu đất vàng giữa trung tâm thành phố tiếp tục có nguy cơ cao sẽ nối bước.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh bị khởi tố

Việt Dũng |

Ông Hoa Công Hậu - cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cùng 7 người khác bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Lãnh đạo Đảng Ấn Độ đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khánh Minh |

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ D. Raja đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị lần thứ 3 Quân ủy Trung ương

THEO TTXVN |

Sáng 16.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022.

5 bài học, 6 gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hoạt động đối ngoại

Thanh Hà |

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 14.12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra 5 bài học và 6 gợi mở về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.