Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Ảnh: CNTV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Ảnh: CNTV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Ảnh: CNTV
Lên top