Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cuba Miguel Diaz-Canel phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội VIII ở La Habana, ngày 19.4.2021. Ảnh: AFP
Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cuba Miguel Diaz-Canel phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội VIII ở La Habana, ngày 19.4.2021. Ảnh: AFP
Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cuba Miguel Diaz-Canel phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội VIII ở La Habana, ngày 19.4.2021. Ảnh: AFP
Lên top