Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng
Lên top