Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ Kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc... dự buổi lễ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc... dự buổi lễ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc... dự buổi lễ.
Lên top