Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: NT
Lên top