Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ khai giảng năm học mới Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới Học Viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới Học Viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới Học Viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Lên top