Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Hungary

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Việt Nam - Hungary lần thứ hai. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Việt Nam - Hungary lần thứ hai. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Việt Nam - Hungary lần thứ hai. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Lên top