Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: TTXVN
Lên top