Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Kim Oanh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Kim Oanh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Kim Oanh
Lên top