Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo của Bộ Công Thương cần làm rõ 4 vấn đề quan trọng

Tổng Bí thư làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.
Tổng Bí thư làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.
Tổng Bí thư làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.
Lên top