Tổng Bí thư: Người có chức vụ càng cao, càng lớn thì càng phải gương mẫu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top