Tổng Bí thư: Ngành Ngân hàng giữ vai trò huyết mạch của nền kinh tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành ngân hàng cần tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch của nền kinh tế. Ảnh:VGP
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành ngân hàng cần tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch của nền kinh tế. Ảnh:VGP
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành ngân hàng cần tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch của nền kinh tế. Ảnh:VGP
Lên top