Tổng Bí thư: Lò đã nóng lên, toàn hệ thống đồng tâm nhất trí cao

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ và Ba Đình (Hà Nội)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ và Ba Đình (Hà Nội)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ và Ba Đình (Hà Nội)
Lên top