Tổng Bí thư: Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Lên top