Tổng Bí thư gặp mặt đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với đại biểu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với đại biểu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với đại biểu.
Lên top