Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bệnh viện 108

Lên top