Tổng Bí thư dự Lễ công bố Quyết định chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất.
Lên top