Tổng Bí thư điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với đồng chí Miguel Diaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với đồng chí Miguel Diaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với đồng chí Miguel Diaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Ảnh: TTXVN.
Lên top