Tổng Bí thư: "Chúng ta vững vàng vượt qua những bê bối lớn nhất lịch sử ngành Công Thương"

Tổng Bí thư làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương. Ảnh: Anh Phú
Tổng Bí thư làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương. Ảnh: Anh Phú