Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh Trí Dũng/TTXVN
Lên top