Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long

Lên top