Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trao quyết định thăng quân hàm cho 2 Trung tướng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho các sỹ quan quân đội Trần Quang Phương và Đỗ Căn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho các sỹ quan quân đội Trần Quang Phương và Đỗ Căn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho các sỹ quan quân đội Trần Quang Phương và Đỗ Căn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Lên top